Proměňte odběratele newsletteru v hosty pomocí slevových kódů

Datum
09.04.24
Typ
Articles
Kategorie
Aktuality
Discount codes - CZ

Vzbuďte zájem odběratelů newsletteru o rezervaci pomocí automatických zpráv obsahujících slevové kódy

Získat loajální zákazníky a zvýšit počet přímých rezervací jsou klíčové výzvy stojící v cestě hotelům, které chtějí snížit náklady na akvizici zákazníků při současném růstu výnosů.

Abychom podpořili hoteliéry pří získávání rezervací od hostů přihlášených k odběru newsletteru, zavedli jsme nové typy zpráv v modulu Automatické zprávy v našem nástroji Marketingová automatizace. Jeho cílem je nejen udržovat kontakt s potenciálními hosty, ale také je efektivně vést prodejním procesem až k finální rezervaci.

Automatické zprávy pro odběratele newsletteru

Účelem těchto nových zpráv je zvýšit počet přímých rezervací naplánováním nepřetržité komunikace s hosty. Díky dvěma novým automatickým zprávám zasílaným návštěvníkům, kteří se sice přihlásili k odběru newsletteru, ale rezervaci dosud neprovedli, chceme tyto potenciální zákazníky efektivně přimět ke konverzi, tj. rezervaci.

Po přihlášení k odběru newsletteru na webových stránkách hotelu obdrží návštěvník dvě zprávy:

1. Zpráva s poděkováním (1 den po přihlášení k odběru newsletteru):

  • Odesláno 1 den po registraci - pouze pokud host od té doby neprovedl rezervaci.

  • Obsahuje poděkování za přihlášení a popis povzbuzující potenciálního hosta k návštěvě hotelu, spolu s informacemi o jeho vybavení, službách či zajímavostech v okolí.

2. Zpráva se slevovým kódem (7 dní po přihlášení k odběru newsletteru):

  • Odesláno 7 dní po registraci - pouze pokud host od té doby neprovedl rezervaci.

  • Obsahuje kratší obsah se slevovým kódem platným 7 dní.

Zpráva se slevovým kódem

Povzbuďte hosty k provedení rezervace tím, že jim nabídnete propagační kód s omezeným datem platnosti. Hodnotu kódu a dobu platnosti můžete nastavit v možnostech zprávy. Zde můžete také změnit termín odeslání a podmínky.

NL1

Obsah zprávy pro příjemce již byl přidán spolu se slevovým kódem. Obsahuje také tlačítko, které po kliknutí přesměruje potenciálního hosta přímo na nabídky hotelu.

NL2

Sdělení můžete samozřejmě měnit a přizpůsobovat svému stylu komunikace, přidávat fotografie nebo zajímavé nabídky. Jen nezapomeňte na tlačítko výzvy k akci!

NL3

Aktuální komunikační tok s hosty, kteří přerušují nákupní proces

  1. Potenciální host se přihlásí k odběru newsletteru a opustí rezervační proces.

  2. O hodinu později obdrží e-mail „Opuštěný košík“ s odkazem na místo, kde byl proces rezervace přerušen.

  3. O 1 den později obdrží automatickou zprávu s poděkováním za registraci s informacemi o hotelu, jeho vybavení a službách.

  4. O 7 dní později obdrží automatickou zprávu se slevovým kódem.

242201_Profitroom_new_automated_messages_CZ

Stojí za zmínku, že zprávy jsou odesílány pouze v případě, že host neprovedl rezervaci. Termín odeslání, hodnotu slevy a platné nabídky lze flexibilně upravit v konfiguračním panelu nových zpráv.

Studie prokázaly účinnost

Profitroom během procesu implementace nových funkcí testuje jejich efektivitu a průběžně je optimalizuje. V případě nových automatických zpráv jsme provedli studii na 10 hotelech.

Výsledek? Bylo odesláno 1 942 zpráv, které vygenerovaly 23 rezervací v hodnotě téměř 23 000 EUR. Většina rezervací se uskutečnila po zaslání druhé zprávy se slevovým kódem!

To dokazuje, jak důležité a efektivní je udržovat komunikaci s hostem, zejména pokud můžeme nabídnout slevu využitelnou v krátkém časovém období (vytváříme pocit naléhavosti). Pamatujte, že host, který se přihlásil k odběru newsletteru, se již o vaši nabídku zajímá. Učinit z něj skutečného hosta tedy nevyžaduje mnoho.

Díky této inovativní funkci podporující konverzi odběratelů newsletteru mohou hoteliéři efektivněji směrovat potenciální zákazníky prodejním procesem, a tím i zvyšovat počet přímých rezervací. Přestože je naše řešení plně automatizované, umožňuje flexibilní přizpůsobení komunikace potřebám každého hotelu a otevírá nové perspektivy při získávání věrných hostů.

Zapněte si automatické zprávy pro odběratele newsletteru ještě dnes, nastavte výši slevy a sledujte, jak vaši noví zákazníci provádějí rezervace.