Hotelový marketing na sociálních sítích - 5 nejčastějších chyb, kterých je třeba se vyvarovat

Datum
12.05.21
Type
Articles
Category
Marketing
social-media-hotelu

Z našich zkušeností uživatelé sociálních médií chtějí nejen okamžitý přístup k obsahu v reálném čase, ale také možnost přesně si vybrat, k čemu, kdy a jak přistupují. Díky poutavému a kreativnímu obsahu, který je pravidelně zveřejňován, mohou hotely nebo destinace předvádět potenciálním hostům vše, co mohou nabídnout, což podporuje zvýšení počtu návštěv a vede ke zvýšení příjmů. Vzhledem k tomu, že se prostředí na sociálních sítích rychle mění, je na výběr ještě více různých typů obsahu, kanálů a platforem. Na co se zaměřit v roce 2021?

Bez ohledu na to, zda mluvíme o nejpopulárnějších sociálních sítích -> Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat nebo třeba TikTok, je snadné dělat chyby vedoucí ke komunikaci, která nedokáže oslovit správné publikum. Níže jsme sestavili pět nejčastějších chyb na sociálních sítích v hotelovém průmyslu a tipy, jak na ně rychle reagovat!

1. Sociální sítě bez jakékoliv strategie

Marketing na sociálních sítích se může bez pořádného akčního plánu rychle vymknout z rukou, a stát se tak ztrátou času a cenných zdrojů. Příležitostné publikování příspěvků, duplikování obsahu na různých kanálech a mechanické formulování pozvánek se zahrnutím jen malého množství emocí, aby hosté zvolili pobyt ve vašem hotelu, není marketingem na sociálních sítích, nýbrž pouhým následování plánu.

Marketing na sociálních sítích vyžaduje přístup podobný plánování marketingové kampaně. Měli byste si stanovit cíle, rozpočet a konkrétní plán, který budete dodržovat.

Tip pro vás! Než zahájíte jakékoliv aktivity na sociálních sítích, zvažte nashromáždění dat z každého z vašich kanálů a vytvořte redakční plán publikování obsahu, který vám pomůže řídit vaši marketingovou strategii.

Věci, které můžete udělat:

 • Podívejte se na aktivity vašich konkurentů (co a jak často publikují, které příspěvky jsou nejpoutavější, co rezonuje s jejich followery a fanoušky).
 • Zanalyzujte své kanály a aktivity (jak často jste publikovali obsah, které příspěvky byly populární, za jakých okolností získáváte nejvyšší zapojení a konverze).
 • Připravte několik různých image a osobních stylizací - je důležité zajistit správný tón při sdělování obsahu.
 • Stanovte si cíle pro obchodní a komunikační aktivity, připravte navrhované příspěvky minimálně 2 týdny dopředu,
 • Stanovte plán publikace a rozpočet na podporu propagačních aktivit a akcí.

2. Neznámý cílový segment zákazníků

Zvažte, na koho při komunikaci a zasílání zpráv cílíte a kdo by mohl být vaším hostem. V tomto okamžiku přijde vhod image a osobnostní stylizace, o kterých jsme hovořili v předchozím bodě - pro koho příspěvky vytváříte a koho chcete zaujmout? Každý kanál vyžaduje obsah vyhovující individuálním požadavkům, aby byl maximalizován váš výkon a patřičné algoritmy. Hotel pro rodiny s dětmi, business hotel či hotel pouze pro dospělé bude potřebovat pečlivě přizpůsobené a personalizované zprávy, které povzbudí k akci.

Tip pro vás! Shromažďujte data o svém publiku a udělejte si obrázek o jednotlivých segmentech, na které je třeba cílit.

Jste schopni odpovědět na následující otázky?

 • Jaký věk mají vaši hosté?
 • Odkud vaši hosté pocházejí? Čím se živí?
 • O co se vaši potenciální hosté zajímají?
 • Jaké mají vaši hosté potřeby? Jak je můžete naplnit?
 • Na co se hosté obvykle na sociálních sítích ptají?
 • Jak hodně je vaše současné publikum zainteresované?

3. Nevhodné užívání sociálních sítí, které postrádá konzistenci

Oslovovat své publikum způsobem, který je v rozporu se zvyklostmi konkrétní sociální sítě, je neúčinné a kontraproduktivní. Například v Německu se jen těžko domluvíme italsky, mnoho ubytovacích zařízení však dělá tento druh chyby tím, že na dané sociální síti hovoří nesprávným jazykem.

Pamatujte, že angličtina je univerzálním jazykem pohostinství, je však důležité vzít v úvahu odlišné praktiky na sociálních sítích v různých zemích a kulturách. Například v některých zemích by určité obrázky či daný obsah nebyl přijatelný. Každá sociální síť má své jedinečné vlastnosti, jazyk, publikum a typy obsahu.

Aby byla akční strategie účinná, respektive abyste maximalizovali váš zásah publika a výkon příspěvků a příběhů, je třeba vzít v úvahu rozdíly mezi jednotlivými kanály. Je důležité zjistit, jak lidé komunikují a jaké typy obsahu s nimi nejvíce rezonují. Pokud tvoříte třeba video, je zapotřebí aby zaujalo jak stávající, tak i potenciální hosty napříč různými kanály sociálních sítí.

 • marketing-na-socialnich-sitich

Tip pro vás! Nepřidávejte stejný příspěvek do všech kanálů sociálních sítí, zejména ne ve stejném formátu!

Analyzujte statistiky svého profilu na dané sociálním síti. Zjistěte, kterými zprávami se vaše publikum nejvíce zabývalo, a vytvořte další obsah na podobné bázi. Publikujte příspěvky v souladu se zavedenými pravidly a jazykem vašeho publika. Zajistěte, aby styl a tón odpovídaly vybranému kanálu. Například příspěvek na LinkedIn se bude diametrálně odlišovat od příspěvku na instagramu. Není nic horšího, než vidět stejný příspěvek, který byl zkopírován do každého kanálu. K tomu často dochází při použití nástrojů pro správu sociálních sítí, tagy nefungují napříč každou platformou a je jasné, že obsah je pouhou kopií, která neodpovídá danému kanálu - postrádá hlavní myšlenku a nezajímá se o dopad příspěvku. Nezapomeňte sladit správný styl, tón a obsah na daném komunikačním kanálu!

Nezapomeňte sledovat cílové publikum, které každý kanál sociálních sítí oslovuje. Vaši přátelé a followeři očekávají, že zveřejníte poutavý obsah tak, aby odpovídal funkcionalitám konkrétní platformy.

4. Sociální sítě a jejich využití pouze pro prodejní účely

Přestože můžete být odborníkem a vytvářet nejatraktivnější pobytové nabídky ve vašem ubytovacím zařízení, sociální sítě neslouží jen a pouze jako prodejní platforma. Tady to tímto způsobem fungovat nebude! Obsah, který publikujete na sociálních sítích, musí vyhovovat především vašemu potenciálnímu hostovi.

Abyste mohli začít měřit dopad a hodnotu každé ze svých sociálních sítí, je důležité synchronizovat jednotlivé kanály s účtem Google Analytics.

Tip pro vás! Zveřejněte věci zajímavé z pohledu vašich hostů, abyste je inspirovali a informovali o tom, co mohou v hotelu a jeho okolí dělat.

Tyto příspěvky můžete rozdělit do dvou skupin:

 • Vzdělávací a informativní příspěvky, např. o zajímavostech v okolí nebo o tom jaké vyžití čeká hosty v jarních měsících. Určitě také sdílejte příznivé recenze z webů s recenzemi nebo ze své vlastní platformy.
 • Zábavné příspěvky v duchu vaší značky, které potenciálním hostům vykouzlí úsměv na tváři se úsměv na tváři. Záběry ze zákulisí hotelu, představení týmu, informace o nadcházejících akcích a událostech, vzpomínky... nebo prostě jen krásný výhled z okna?

Je důležité sdílet odkazy, které směřují na možnost rezervace nabídek a balíčků na vaší webové stránce. Pro co nejlepší míru zapojení hostů doporučujeme, aby jeden ze 3 příspěvků (samozřejmě v závislosti na specifikách dané sociální sítě) měl výzvu k akci “CTA” s patřičnou URL adresou.

Měřte a sledujte naplňování cílů vašich marketingových aktivit na sociálních sítích. Které platformy generují největší návštěvnost a konverzní poměr na vašem webu? Přesně v těchto konkrétních kanálech stojí za to zvážit navýšení současné investice peněz i času.

5. Followeři, kteří neukazují žádné zapojení

zapojení

Algoritmus sociálních sítí má v oblibě příspěvky se silným zapojením uživatelů. Tvorba obsahu je pouze prvním krokem celého procesu.

Vytvářejte příspěvky, které povzbuzují uživatele k zanechávání lajků, reakcí nebo komentářů. Pak je také důležité udržovat s těmito uživateli nepřetržitou komunikaci. Další komentáře, včetně vašich odpovědí, jsou dobré nejen pro algoritmus, ale co je důležitější, oceňují je i samotní uživatelé sociálních médií. Sociální média vám v sekci komentářů mohou dokonce odkrýt a nabídnout potenciální zákazníky. Je tedy zbytečné nechat takový komentář nezodpovězený -> příkladem může být dotaz na pobyt u vás v hotelu v komentáři uživatele.

Tip pro vás! Existují různé způsoby, jak zapojit uživatele sociálních sítí. Zde je několik osvědčených strategií:

 • Zveřejnění otevřených otázek, např. „Jaké je vaše oblíbené roční období?“ nebo „Kdo by si přál takové místo navštívit?
 • Přímé výzvy k akci, např. „Zanechte komentář níže a dejte nám vědět, co se vám nejvíce líbí…“;
 • A jakmile někdo zanechá komentář, odpovězte co nejdříve. I když si někdo přeje vyjádřit své uznání za to, že vás navštívil!

Je důležité zajistit plánování, testování i analýzu -> sociální sítě se stanou velmi důležitou platformou pro komunikaci s vašimi hosty. Nezapomeňte na sledující, kteří jsou loajální k vaší značce, ale také na ty, kteří se o vaší značce dozvěděli teprve nedávno.

Připravte si jasný plán, jak oslovit nové publikum pomocí obsahové strategie napříč sociálními médii. Zvolte sociální sítě, které jsou relevantní pro vybraný segment klientů a které se budou vázat na vaše marketingové cíle a obsahový plán. Budete také muset zvážit rozpočet na placené a sponzorované propagační akce. Rovněž doporučujeme začlenit živá vysílání do vašeho obsahového plánu.

Maximalizujte vhodný obsah vytvářený samotnými uživateli. Výzkumy ukazují, že fotografie uživatelů sociálních sítí jsou brány v potaz mnohem víc než profesionální fotografie hotelů. Povzbuďte vaše hosty, aby zachytili nový snímek či video, zatímco si vychutnávají pobyt u vás. Můžete třeba uspořádat zajímavou soutěž s odměnou. Sociální média hrají v hotelovém průmyslu stále větší roli tím, že budují značky, podporují konverzace a zvyšují angažovanost hostů.

Stejně tak jako ostatní druhy marketingu, má také marketing na sociálních sítích svá pravidla a předpisy. V České republice je spravován zejména zákonem č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ale také zákonem o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb. Důležité jsou i etické kodexy, například Etický kodex reklamy, vydaný Radou pro reklamu, nebo Pravidla pro nativní reklamu, která vytváří a spravuje sdružení pro internetový rozvoj. Samoregulací se u nás zabývá Rada pro reklamu, Sdružení pro internetový rozvoj, Asociace komunikačních agentur, Asociace PR agentur nebo Syndikát novinářů ČR.

(Zdroj: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy. “Děláš reklamu? Řekni to.” Férová Reklama, 2018, https://ferovareklama.cz/. Accessed 4. 5. 2021.)

Náš tým odborníků chápe důležitost vytváření inovativních strategií, které pomohou vašemu hotelu vyniknout na přesycených sociálních sítích. Doufáme, že vám tyto tipy pomohou při provozování efektivních a poutavých účtů na rychle se měnících sociálních sítích. Pokud potřebujete podporu při tvorbě strategie založené na výsledcích, kontaktujte nás. Navrhneme pro vás akční plán!

Tady jste na správném místě.

Zkontaktujeme se s vámi a společně probereme potřeby vašeho ubytovacího zařízení.

Thank you for completing the form

Profitroom SA, jako správce vašich údajů, použije poskytnuté informace, aby odpověděl na váš dotaz (Čl. 6, odst. 1, písm. f - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR). (vice)

Chcí znát více podrobností

*povinné pole