Polityka prywatności i plików cookie

Polityka Prywatności

§1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje osoby korzystające ze Strony Internetowej znajdującej się pod adresem URL: https://www.profitroom.com
  2. i obowiązuje od 1.03.2022 .
  3. Administratorem danych użytkowników jest Profitroom S.A. Franklina Roosevelta 9, 60-829 Poznań (dalej jako „My”).

§2. DANE OSOBOWE

W związku z wdrożeniem wymogów rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych i uchylając dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych - zwane dalej „RODO”), informujemy, że: 

1.   Przetwarzamy dane w następujących celach:

a)   wykonanie umowy lub podjęcie działań na wniosek osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b)  obsługa zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c)   rozpatrywanie skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

d)  przechowywanie dokumentacji i wypełnianie obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

e)   wysyłanie newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

f)   monitorowanie i poprawa jakości świadczonych usług – zapytanie o wypełnienie ankiety lub udzielenie odpowiedzi na kilka pytań dotyczącej jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

g) wyświetlanie w sieciach społecznościowych spersonalizowanych informacji handlowych (aty. 6 ust. 1 lit. a RODO)

2.  Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z usług. W przypadku wyrażania zgody to jest ona dobrowolna i wyrażona poprzez kliknięcie checkboxa zawierającego warunki udzielonej zgody. 

3.  Jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a RODO) to dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody, ale po tym okresie mają prawo być archiwizowane informacje na temat tego kto i kiedy oraz jakiej zgody udzielił (na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych). W pozostałych przypadkach dane są przetwarzane przez okres uzasadniony realizacją celu (np. realizacja umowy, udzielenie odpowiedzi na pytania, przepisy podatkowe itp.) Okres przetwarzania uzależniony jest od możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub gdy retencja danych jest wymagana z uwagi na przepisy podatkowe.

4.   Zgodę można cofnąć w każdym czasie. Prosimy o kliknięcie w link, lub wysłanie e-maila na adres: contact@profitroom.com .

5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych, poprawiania, usuwania lub ograniczania ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przekazywania danych, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

6.  Dane transakcyjne, w tym dane osobowe przekazywane są bezpośrednio przez użytkownika do dostawcy usług płatniczych. 

7. Osoby odwiedzające Stronę Internetową mogą wypełnić formularz (np. pobierz ebook) i zapisać się na newsletter oraz podać adres e-mail lub/i numer telefonu będący podstawą automatycznego kontaktu. 

8. Osoby odwiedzające Stronę Internetową mogą wyrazić zgodę na prowadzenie przez Nas kampanii reklamowych w sieciach społecznościowych targetowanych na bazie adresu e-mail.


§3. ODBIORCY DANYCH

1. Korzystamy z usług firm programistycznych i utrzymujących systemy teleinformatyczne, z którymi mamy zawarte stosowne umowy. Umowy te obejmują zasady przetwarzania danych i poufność. Dane te nie są udostępniane i żadna z tych firm nie ma prawa przetwarzać danych w inny sposób niż określony w umowie. Twoje dane o ile firma ma do nich dostęp mogą być przetwarzane wyłącznie na potrzeby prawidłowego świadczenia usług.

2. Korzystamy z usług firm zewnętrznych w celu dostarczania ukierunkowanych reklam w mediach społecznościowych i Internecie, za pomocą usług tj.: piksela konwersji i reklam Facebook (Meta Platforms, Inc.), Google Ads, Google Ads Remarketing oraz Google Analytics z anonimowym adresem IP (Google Inc.), śledzenia konwersji LinkedIn, LinkedIn retargeting i reklam LinkedIn (LinkedIn Corporation). 

3.. Obsługę newslettera zapewnia Zoho Corporation. Dane są przetwarzane na terenie UE, są przekazywane jako poufne i nie są własnością Zoho Corporation. Dane z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przekazywane są na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Szczegółowe informacje o tym jak Zoho Corporation przetwarza dane:warunki korzystania z Zoho Marketing Automation.

§4.COOKIES 

  

1. Cookies są przekazywane do przeglądarek internetowych i następnie są przechowywane w pamięci urządzeń i odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu ze Stroną Internetową.

2. Cookies nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznanie Twoich danych osobowych ani skontaktowania się z Tobą za pomocą np. poczty elektronicznej czy telefonu. Zaznaczamy także, że zapis cookies nie umożliwia Usługodawcy ani osobom postronnym dostępu do Twojego prywatnego urządzenia.

3. Korzystamy z tzw. cookies technicznych, które umożliwiają prawidłowe wykorzystywanie transmisji komunikatu oraz zapamiętywanie Twoich ustawień

i do tworzenia prostych statystyk Serwisu.

4. Korzystamy z cookies i technologii do zbierania danych, które pomagają nam analizować ruch na Stronie Internetowej. Dzięki temu możemy optymalizować jej działanie, udoskonalać rozwiązania, które cieszą się największym zainteresowaniem oraz wyświetlać dedykowane wiadomości i oferty. Możesz wyrazić zgodę, nie wyrazić zgodę, cofnąć ją lub zarządzać ustawieniami klikając w baner ustawień cookies.

5.  Korzystamy z następujących cookies:Nazwa

Opis

Dostawca usługi

Klasyfikacja

Polityka Prywatności Dostawcy

Clarity

Monitors how visitors interact with a website, records scrolls and clicks in order to create heatmaps and sessions replays.

Curious Fu Limited

analytical

https://clarity.app/privacy/

Hubspot marketing automation (base codes + events)

A tool to replace Zoho Marketing Automation-email marketing and SalesIQ.

HubSpot

marketing

https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Google Optimize

Presenting website visitors various versions of a website in order to determine what kind of content performs better.

Google

analytical

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US

Google Search Console

Measures organic traffic to the website, keywords, search terms. Provides insights on how website is doing in organic search.

Google

analytical

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US

Google Ads conversion Linker

Additional tag to link Google Ads conversions with clicks on website.

Google

marketing

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US

Google Ads conversion tracking (below listed)

Conversion tracking tag, or code snippet on a website to record desired actions completed by Visitors who come from Google Ads. To determine which keywords, campaigns drive desired action.

Google

marketing

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US

Google Ads remarketing (below listed)

The remarketing, re-engagement, or similar audiences feature in Google Ads allows to reach people who previously visited a website or used your app, and match the right people with the right message.

Google

marketing

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US

LinkedIn tracking tag

Measures activities, behaviour, conversion on website in order to target ads to more precisely chosen business audience on LinkedIn

LinkedIn

marketing

https://pl.linkedin.com/legal/cookie-policy?

Facebook tracking tag

Measures activities, behaviour, conversion on website in order to target ads to more precisely chosen audience on Facebook and Instagram.

Facebook

marketing

https://www.facebook.com/business/m/privacy-and-data

Bing Ads 

Similar to Google Ads service

Microsoft

marketing

Twitter tracking code

Measures activities, behaviour, conversion on website in order to target ads to more precisely chosen audience on Twitter.

Twitter

marketing

https://twitter.com/en/privacy

Lighthouse

Lighthouse is an open-source tool from Google that audits a website.

Google

analytical

https://www.lighthouseglobal.com/privacy-policy#lpp

Floodlight

Conversion tracking system for Google Marketing Platform. Utilizes tags that track activity on website, along with reporting features for adding conversion data to reports.

Google

analytical

https://floodlightsoft.com/resources/privacy-policy/

Zoho SalesIQ

Identifies visitors on website or accessing a product, keep them engaging with the automation tools and helps communicate with them via bot, audio call, email, pop up.

Zoho

marketing

https://www.zoho.com/privacy.html


  1. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: contact@profitroom.com .