Najczęściej zadawane pytania

Profitroom Payments FAQ

Potrzebujesz więcej informacji by podjąć decyzję o zakupie Profitroom Payments? Dobrze trafiłeś!

payment top

Jest to tak zwane obciążenie zwrotne, dokonywane w przypadku gdy nastąpiła pomyłka techniczna w rozliczeniu transakcji lub transakcja nosi znamiona oszustwa. Obciążenie jest inicjowane przez właściciela karty.

Jest to metoda autoryzacji transakcji dokonywanych bez fizycznego użycia karty. Zabezpiecza transakcje kartami poprzez identyfikację właściciela karty przy użyciu dodatkowego, najczęściej jednorazowego hasła.

Do Gościa wysłana zostanie pierwsza wiadomość z zachętą zapłaty przed terminem. Gość ma możliwość zapłaty jeśli użyje linku z wiadomości email, jednak płatność nie zostanie pobrana z jego karty automatycznie dopóki warunki rzerwacji się nie zmienią.

Tak! Są one obciążane o godzinie 01:00 w dniu przyjazdu gościa.

Jest to kwota netto.

Tak. Jest to minimalna kwota, jaką należy zapłacić i obowiązuje tylko jeśli Hotel nie wygeneruje obrotu w wysokości przynajmniej 10 000 PLN. Powyżej tej kwoty, pobierana jest prowizja wg cennika usługi Payments.

Tak. Na ten moment obsługujemy język polski, angielski oraz niemiecki. Osoby polsko- i niemieckojęzyczne dostają wiadomość w preferowanym języku, pozostali goście zza granicy w języku angielskim.

Jeśli gość zdecyduje się na płatność 3D Secure, to w aplikacji zobaczy komunikat o niepowodzeniu płatności. W niedalekiej przyszłości gość będzie dostawał maila o niepowodzeniu z możliwością kliknięcia w przycisk, który przekieruje go do aplikacji i pozwoli mu zmienić kartę. W mailu będzie zawsze podany powód odrzucenia płatności.

W przypadku anulowania system automatycznie zwróci środki na kartę gościa. Operacje związane z rozliczeniem podatkowym leżą po stronie Hotelu.

Tak, dopóki rezerwacja nie zostanie anulowana.

Nie, nie ma takiej możliwości. Posiadanie tej opcji włączonej leży w interesie hotelu, jako że zabezpiecza przed chargebackami.

Tak, hotel otrzymuje potwierdzenia zmian statusów.

Możliwe są nawet codziennie wypłaty po osiągnięciu minimalnej kwoty (na ten moment jest to 1000PLN)

Tak, dzięki temu zwiększa się cashflow Hotelu.

Na razie Hotel widzi ten numer, tak jak widział dotychczas. Gdy w Profitroom Payments zostaną umożliwione obciążanie Gościa z poziomu Suite, wtedy ten numer nie będzie widoczny.

Załóżmy, że polityka przedpłaty brzmi: Obiekt obciąży gościa przedpłatą na 20% kwoty rezerwacji na 7 dni przed datą przyjazdu.

W sytuacji, gdy gość założył rezerwację 14 dni przed datą przyjazdu, system wysyła mu maila i pozwala samodzielnie opłacić to 20% (lub 100%). Jeśli gość do 7 dni przed datą przyjazdu nie opłaci rezerwacji sam, to system wykona automatyczne obciążenie karty gościa, o czym go poinformuje. Hotel też dostanie o tym powiadomienie, a ponadto na liście i w szczegółach rezerwacji będzie widać jaka kwota została pobrana.

Tak, zarówno Gość, jak i Hotel zostanie poinformowany mailowo o nieudanej próbie płatności. Dodatkowo, gość dostaje taką informację w aplikacji jeśli, spróbuje opłacić rezerwację samodzielnie.

Planujemy dodać funkcjonalność historii płatności w szczegółach rezerwacji w Suite. Będzie tam widać jakie próby płatności były podejmowane, kiedy i przez kogo oraz czy się zakończyły sukcesem czy niepowodzeniem.

Nie. Prowizja to jedyna opłata za korzystanie z Profitroom Payments.

Tylko w przypadku operacji zatwierdzanej przy pomocy 3D Secure (jeżeli gość dokona płatności klikając w e-mail po rezerwacji). Jeśli obciążamy go automatycznie w trybie MIT to nie ma potrzeby potwierdzania płatności (przypomina to automatyczne obciążanie karty w systemach subskrypcyjnych, gdzie także nie potwierdzamy każdej operacji).