Interchange

Jakie opłaty interchange pobierają nasi dostawcy? Te informacje znajdziesz poniżej, a jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat kart obsługiwanych przez Profitroom S.A., zajrzyj do umowy

Group-44977-1

Interchange, to opłaty uiszczane z tytułu transakcji bezpośrednio lub pośrednio (np. za pośrednictwem osoby trzeciej) pomiędzy wydawcą a agentem rozliczeniowym zaangażowanymi w transakcję płatniczą realizowaną w oparciu o kartę płatniczą.

Opłaty te różnią się w zależności od rodzaju karty i krajów uczestniczących w transakcji. Stawki za te opłaty są ustalane przez sieci płatnicze, takie jak Visa i Mastercard.

Dowiedz się więcej o stawkach opłat w EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) dla kart Visa i Mastercard.