Interchange++

Czym jest Interchange++ i jakie opłaty pobierają dostawcy? Sprawdź informacje poniżej i dowiedz się więcej o Interchange++.

Group-44977-1

Interchange ++ to rodzaj cennika najczęściej stosowanego w Europie i Stanach Zjednoczonych. Obowiązuje głównie dla płatności dokonywanych za pomocą kart Visa i Mastercard. Oferuje również większą przejrzystość oraz pokazuje bardziej szczegółowy podział kosztów.

Jak działa Interchange ++?
Podczas przetwarzania karty występują trzy różne składniki kosztów:

  • Opłata interchange, która trafia do banku, który wydał kartę
  • Opłata za kartę Visa lub Mastercard (pierwszy +)
  • Opłata pośrednika (drugi +)

Dowiedz się więcej o stawkach opłat w EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) dla kart Visa i Mastercard.

Jak ustalane są te opłaty?
Opłaty za system i opłaty interchange zależą od zmiennych, takich jak rodzaj karty, kraj nabywcy i pośrednika, rodzaj transakcji i wiele innych.

Opłaty dla nabywcy ustalane są przez Profitroom i określane są na podstawie miesięcznego wolumenu przychodów, zaczynając od 0,90% za transakcję.