Zarządzaj sprzedażą jednym kliknięciem!

Zarządzaj sprzedażą jednym kliknięciem!

03 kwietnia 2012PROFITROOM SA


Jedna polityka sprzedaży na cały świat. Centralny System Rezerwacji – UPPER CRS firmy PROFITROOM – to zestaw narzędzi umożliwiający zautomatyzowane zarządzanie sprzedażą online. Jego głównym modułem jest channel manager pozwalający na zarządzanie cenami i dostępnością we wszystkich najważniejszych kanałach sprzedaży takich jak strona internetowa hotelu, GDS, Expedia, Hotel.de czy Netmedia.  Jednak CRS to coś więcej niż zwykły channel manager – to potężne narzędzie revenue managementu, umożliwiające stworzenie jednorodnej i spójnej polityki cenowej.  Codzienne używanie natomiast jest już trywialnie proste i nie wymaga szkolenia.Najłatwiejsze zarządzanie sprzedażą. Główną zaletą produktu jest interfejs AJAX, który umożliwia edytowanie parametrów w równie łatwy sposób jak korzystanie z arkusza kalkulacyjnego. Poprzez ten interfejs można zmieniać dostępność pokoi i ceny za pomocą kliknięcia myszką! Wszystkie plany cenowe mogą być ze sobą powiązane i natychmiastowo rozesłane do wszystkich kanałów sprzedaży.

Potężne możliwości konfiguracji cen. Hotelarze mogą zautomatyzować zarządzanie cenami poprzez stworzenie powiązanych ze sobą cenników. W systemie można skonfigurować jedną stawkę bazową lub wiele niezależnych cenników i powiązać je z poszczególnymi cennikami w kanałach sprzedaży.

Poszczególne cenniki mogą różnić się od stawek nadrzędnych kwotowo lub procentowo, a ceny pokoi mogą być powiązane między sobą. Jednak najbardziej docenianą funkcją przez revenue managerów jest możliwość „malowania” sezonów na kalendarzu rocznym.

Zaawansowane zarządzanie dostępnością. Równie łatwo można w systemie UPPER CRS zarządzać dostępnością pokoi. System utrzymuje spójną informację o wolnych pokojach we wszystkich kanałach sprzedaży, a gdy ostatni pokój zostanie sprzedany, system automatycznie zamknie sprzedaż w całym Internecie zapobiegając overbookingowi.

System CRS można rozwinąć o szereg modułów dodatkowych takich jak: Raporty i eksport danych, Moduł integracji z PMS, Moduł CRM, Moduł analizy konkurencyjności, Moduł Business intelligence.

System CRS pozwala na zwiększenie sprzedaży, co w powiązaniu z olbrzymią oszczędnością czasu sprawia, że zyski twojego hotelu rosną!