Przyjazdy obcokrajowców do Polski w 2015, czyli kto odwiedził nasze hotele

Przyjazdy obcokrajowców do Polski w 2015, czyli kto odwiedził nasze hotele

24 marca 2016Monika Bandysz

Ponad 5,6 miliona osób odwiedziło Polskę w 2015 roku. Co czwarty turysta pochodził z Niemiec. O  27% wzrosła liczba odwiedzających z Malty. Skąd przyjechali pozostali? Polska Organizacja Turystyczna ujawnia statystyki.

2015 to udany rok pod względem turystycznym. W ubiegłym roku Polska Organizacja Turystyczna odnotowała przyjazd ponad 5,6 miliona odwiedzających, korzystających z rejestrowanych baz noclegowych na terenie kraju. To o 4% więcej niż w 2014.Z jakich krajów turyści przyjeżdżają do Polski?Ponad 25% wszystkich odwiedzających w 2015r. pochodziło z Niemiec. Wielka Brytania znalazła się na drugim miejscu – turystów z Wysp przyjechało 3,5 raza mniej niż naszych zachodnich sąsiadów. Trzecie miejsce w rankingu przypadło mieszkańcom Ukrainy, z wynikiem ponad 285 tys. odwiedzających. Tuż za podium uplasowali się turyści ze Stanów Zjednoczonych. Mieszkańcy wyżej wymienionych państw stanowili łącznie ponad 42% wszystkich przyjezdnych w 2015r.


Kto docenił Polskę w 2015r? W stosunku do 2014r. przyjechało do nas ponad 6% więcej mieszkańców Niemiec, 12% więcej rezydentów Wielkiej Brytanii oraz 8,5% więcej turystów z USA. Tendencję wzrostową odnotowano również wśród mieszkańców Ukrainy (ok. 4% więcej niż w 2014r.).


Polska Organizacja Turystyczna zauważyła zaskakująco duże zainteresowanie odwiedzających z Malty, Chin, Słowenii i Turcji. W ubiegłym roku przyjechało do nas prawie 27% więcej turystów z Malty niż w 2014r. O ¼ wzrósł udział odwiedzających z Chin. W 2015r. odwiedziło Polskę ponad 20% więcej mieszkańców Słowenii i Turcji. Należy jednak pamiętać o tym, że – mimo iż prezentowane statystyki wydają się bardzo obiecujące – procentowy udział mieszkańców wymienionych państw w stosunku do wszystkich przyjezdnych wciąż znajduje się na niskim poziomie. Turyści z Malty, Chin, Słowenii i Turcji stanowili w 2015r. łącznie około 2% wszystkich odwiedzających.


Rażący spadek przyjazdów odnotowano wśród mieszkańców Rosji, Korei Południowej oraz Bułgarii. Szczególnie martwi nas zmniejszony o prawie 35% udział Rosjan w polskiej turystyce, którego przyczyny upatrujemy w kryzysie finansowym i w spadku wartości rubla. O ponad 14% spadła liczba turystów z Korei Południowej. W 2015r. odwiedziło nas 11% mniej Bułgarów niż w poprzednim roku. Tendencje spadkowe można zaobserwować również wśród mieszkańców (kolejno, wg udziału procentowego) Cypru, Brazylii, Izraela, Kanady, Łotwy, Węgier, Austrii i Luksemburga.


Wnioski z raportuUbiegły rok okazał się udany. Polskę odwiedziło łącznie 4% turystów więcej niż w 2014r. Całkowita liczba odwiedzających (ponad 5,6mln) napawa nas optymizmem. Duży udział i stabilny wzrost liczby odwiedzających z Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA i Ukrainy wyznacza główne kierunki działania polskim Hotelarzom, którzy powinni dostosować do tego trendu swoją strategię. W najbliższym czasie warto przygotować oferty, koncentrując się przede wszystkim na odwiedzających z wymienionych państw. Aby dowiedzieć się, skąd pochodzą odbiorcy strony internetowej danej marki hotelarskiej, warto przeanalizować ruch przy pomocy narzędzia Google Analytics. Na podstawie uzyskanych danych warto przygotować dodatkowe wersje językowe witryny i systemu rezerwacyjnego tak, aby gościom z zagranicy łatwiej było znaleźć potrzebne informacje na temat obiektu. Nie można zapomnieć również o tym, aby odpowiednio przygotować pracowników hotelu do przyjęcia obcokrajowców. Brak barier językowych to podstawa udanej komunikacji pomiędzy gośćmi a obsługą.