Profitroom zostaje członkiem IGHP!

Profitroom zostaje członkiem IGHP!

27 lipca 2016Katrzyna Lyjak

Z wielką przyjemnością informujemy, że Profitroom dołączył do grona członków Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

IGHP to organizacja zrzeszająca obiekty hotelarskie i gastronomiczne. Pełni rolę rzecznika w kontaktach z administracją państwową aż na czterech szczeblach – lokalnym, regionalnym, krajowym oraz Unii Europejskiej. Wspiera wiele inicjatyw gospodarczych swoich członków, a także lobbuje na rzecz stwarzania warunków dających szansę dla ich rozwoju. Izba czuwa także nad przestrzeganiem zasad etyki w działalności gospodarczej poprzez tworzenie wielu norm i zapisów.

 

Przedstawiciele IGHP uczestniczą w spotkaniach i pracach organów administracji państwowej oraz Sejmu i Senatu, dzięki czemu mają oni realny wpływ na regulacje dotyczące działalności gospodarczej, szczególnie w branży hotelarsko- gastronomicznej.


Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego aktywnie włącza się w promocję swoich członków poprzez rekomendacje obiektów oraz certyfikowanie produktów i usług. Obejmuje patronatem różne inicjatywy, imprezy oraz targi poświęcone sektorowi hotelarsko-gastronomicznemu. Przeciwdziała nieuczciwej konkurencji na rynku, a także nawiązuje współpracę z wieloma partnerami krajowymi i zagranicznym. Wśród nich są instytucje unijne (min. HOTREC), które pozwalają jej mieć wgląd w obowiązujące normy na rynku europejskim.


Obecnie Izba składa się z prawie 200 członków związanych z branżą hotelarską. Są wśród nich hotele, restauracje, jak również szkoły czy dostawcy usług skierowanych do hoteli. Jesteśmy zaszczyceni, że dołączyliśmy do tego grona. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie satysfakcjonująca dla obu stron oraz wpłynie pozytywnie na nasze dotychczasowe działania. 


Przy okazji informujemy, że w trakcie Hotel Marketing Conference będą Państwo mieli okazję posłuchać panelu dyskusyjnego, w którym udział wezmą min. pan Ireneusz Węgłowski, prezes IGHP oraz pan Krzysztof Szadurski, wiceprezes IGHP. Serdecznie zapraszamy do przyjścia na to niezwykłe spotkanie!


Więcej informacji o działalności IGHP znajdą Państwo pod tym linkiem.