Poznaj gości z zagranicy. Część 4: Sąsiedzi ze Wschodu.

Poznaj gości z zagranicy. Część 4: Sąsiedzi ze Wschodu.

17 marca 2016PROFITROOM SA

W jakich celach odwiedzili nas w I połowie 2015 roku Rosjanie, Ukraińcy i Białorusini? Z jakich możliwości noclegu korzystali i kto z nich wydał najwięcej? Wszystkiego dowiesz się w tym artykule.

To ostatni post z cyklu, w którym ujawniamy informacje na temat odwiedzin w Polsce w I półroczu 2015 roku. Prezentujemy dane statystyczne pochodzące z badań przeprowadzonych przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie w ramach porozumienia zawartego między Ministerstwem Sportu i Turystyki, Narodowym Bankiem Polskim a Głównym Urzędem Statystycznym.


Grupę osób badanych stanowiły osoby nie zamieszkujące w Polsce na stałe. Dużą rolę wśród osób badanych odgrywają obywatele polscy, mieszkający poza granicami kraju.


W I połowie 2015r. aż 20% wszystkich przyjazdów do Polski stanowiły przyjazdy osób z Rosji, Ukrainy i Białorusi. Rozważając przyjazdy wyłącznie w celach turystycznych, około 18% wszystkich wycieczek stanowiły odwiedziny turystów zza wschodniej granicy.


W stosunku do analogicznego okresu w 2014 roku, w pierwszym półroczu 2015r. odwiedziło nas około 6% więcej cudzoziemców ze Wschodu. Odnotowano również wzrost liczby turystów z tamtych krajów o 3,3%.


Kto odwiedzał nas najczęściej? 

Najchętniej w I połowie 2015r. Polskę odwiedzali Ukraińcy. Przyjechało do nas 4 676 tys. osób z tego kraju, w tym 616 tys. turystów. To aż o 19% więcej przyjazdów niż w poprzednim roku. Liczba turystów z Ukrainy również wzrosła, aż o 15%.


Tendencja wzrostowa w przypadku odwiedzin z Ukrainy kontrastuje ze statystykami przyjazdów z Rosji i Białorusi, gdzie odnotowano spadek przyjazdów ogółem oraz spadek liczby turystów. Odwiedziło nas 10% mniej Białorusinów ogółem, a turyści z tego kraju odwiedzali nas nieznacznie rzadziej niż w pierwszej połowie 2014r. O 9,3% spadła ilość przyjazdów z Rosji, w tym o 8% zmniejszyła się liczba turystów, chętnych odwiedzić Polskę.


Na co sąsiedzi ze Wschodu wydali najwięcej?

Głównym celem przyjazdów do Polski Rosjan, Białorusinów i Ukraińców były cele służbowe. Na drugim miejscu znalazły się zakupy. Znaczącą rolę odgrywały też cele turystyczne oraz odwiedziny i krewnych lub znajomych.


Gdzie nocowali podróżni?

95% przyjezdnych samodzielnie zorganizowało sobie przyjazd do Polski, nie korzystając z pomocy np. biur podróży. Najwięcej podróżnych ze Wschodu zdecydowało się nocować w hotelach (aż 26%). W drugiej kolejności znalazły się noclegi u rodziny i znajomych.