Poznaj gości z zagranicy. Część 3: Wydatki odwiedzających jednodniowych.

Poznaj gości z zagranicy. Część 3: Wydatki odwiedzających jednodniowych.

25 lutego 2016PROFITROOM SA

Ile wydały osoby odwiedzające Polskę bez noclegu w pierwszej połowie 2015 roku? Mieszkańcy jakich państw wydali najwięcej? Czy struktura wydatków turystów jednodniowych różni się od struktury wydatków osób korzystających z noclegu? Wszystkiego dowiesz się właśnie w tym artykule.


 

To trzeci post z cyklu, w którym ujawniamy informacje na temat odwiedzin w Polsce w I półroczu 2015 roku. Prezentujemy dane statystyczne pochodzące z badań przeprowadzonych przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie w ramach porozumienia zawartego między Ministerstwem Sportu i Turystyki, Narodowym Bankiem Polskim a Głównym Urzędem Statystycznym.

 

Grupę osób badanych stanowiły osoby nie zamieszkujące w Polsce na stałe. Dużą rolę wśród osób badanych odgrywają obywatele polscy, mieszkający poza granicami kraju.


W tym artykule będziemy się posługiwać terminem “odwiedzający jednodniowi”. Oznacza on osoby, które przyjechały do Polski na okres krótszy niż jeden dzień i nie skorzystały z żadnej z form noclegu.

 

W pierwszej połowie 2015r. odwiedzający jednodniowi wydali średnio 114 USD na osobę. Kwota ta jest minimalnie wyższa od wydatków turystów jednodniowych w 2014r.

 

Koszty podróżnych ogółem wzrosły, znacząco zmienił się jednak udział i wielkość wydatków poszczególnych państw. W I połowie 2015r. najwięcej wydali w Polsce mieszkańcy Białorusi (232 USD na osobę), Ukraińcy (189 USD) i Rosjanie (138 USD). Najmniejsze wydatki ponieśli Czesi (73 USD). Pomimo wysokich pozycji w rankingu, wydatki Rosjan, Białorusinów i Ukraińców spadły w stosunku do 2014r.

 

wydatki jednodniowych odwiedzających

 

Jak ukształtowała się struktura wydatków odwiedzających jednodniowych?

W I połowie 2015r. podróżni najwięcej pieniędzy wydali na zakupach na własne potrzeby – 70,4%. Wysokie były także koszty transportu – 15,9% całej kwoty wydanej podczas pobytu w Polsce. Na trzecim miejscu, z wynikiem 9,4% – prawie identycznym jak w 2014r., znalazły się zakupy w celu dalszego odsprzedania.wydatki jednodniowych odwiedzających 


Czym różnią się wydatki odwiedzających jednodniowych od wydatków osób korzystających z noclegów?


Podróżni zostający w Polsce na dłużej w ubiegłym roku najwięcej wydali na zakupy na własne potrzeby (33,55%), transport (25,6% – wzrost w stosunku do 2014r. o 1,8pkt. proc.) i wyżywienie. Wydatki na własne potrzeby zmniejszają się – wartość ta spadła w obu grupach w stosunku do 2014r.

 

Jakie wnioski można wyciągnąć na podstawie danych zaprezentowanych w cyklu Poznaj gości z zagranicy?

W pierwszej połowie 2015r. Polskę odwiedziło około 5% więcej cudzoziemców niż w pierwszej połowie 2014r.

Wzrosła zarówno liczba odwiedzin turystów decydujących się na nocleg, jak i odwiedzających jednodniowych.

Wzrosły wydatki podróżnych: turyści wydali o 9% więcej, a odwiedzający jednodniowi o 6,5% więcej niż w analogicznym okresie 2014r. Łączne przychody kraju nieznacznie wzrosły.


Zainteresowanie Polską ze strony cudzoziemców rośnie z roku na rok. Dla Hotelarzy oznacza to dodatkową możliwość zysku, o ile oferty przygotowane na stronach internetowych będą zrozumiałe dla osób władających językiem obcym i dobrze przystosowane do wymagań klientów zagranicznych.