Poznaj gości z zagranicy. Część 2: Na co wydają podróżni?

Poznaj gości z zagranicy. Część 2: Na co wydają podróżni?

22 lutego 2016PROFITROOM SA

Ile wydały osoby odwiedzające Polskę w pierwszej połowie 2015 roku? Kto wydał najwięcej? Jak kształtowała się struktura wydatków turystów podczas pobytu w naszym kraju? Czy wydawane kwoty zależą od celu podróży? Wszystkiego dowiesz się właśnie w tym artykule.

To drugi post z cyklu, w którym ujawniamy informacje na temat odwiedzin w Polsce w I półroczu 2015 roku. Prezentujemy dane statystyczne pochodzące z badań przeprowadzonych przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie w ramach porozumienia zawartego między Ministerstwem Sportu i Turystyki, Narodowym Bankiem Polskim a Głównym Urzędem Statystycznym.


Grupę osób badanych stanowiły osoby nie zamieszkujące w Polsce na stałe. Dużą rolę wśród osób badanych odgrywają obywatele polscy, mieszkający poza granicami kraju.

 

Ile wydają podróżni podczas pobytu w Polsce?

Przeciętne wydatki turysty na osobę wynosiły w I półroczu ubiegłego roku 423 USD na cały okres pobytu – to 9% więcej niż w 2014. Dziennie każdy podróżny wydawał średnio 70 USD – aż o 27,3% więcej niż w analogicznym okresie roku 2014.

 

Najwięcej wydają mieszkańcy krajów zamorskich, w tym USA. Ich koszty pobytu wynoszą średnio 1289 USD na osobę. Na drugim miejscu znajdują się obywatele Skandynawii ze znacznie niższym wynikiem – 469 USD na osobę. Podróżni z Wielkiej Brytanii wydali podczas wizyty w Polsce średnio 466 USD. Mieszkaniec Niemiec zostawia przez cały pobyt w naszym kraju 362 USD. Co ciekawe, wydatki przyjezdnych z Ukrainy są wyższe niż wydatki Niemców i wynoszą 400 USD na osobę.
 

W stosunku do I półrocza 2014r. wzrosty kosztów ponoszonych przez turystę odnotowano u obywateli Ukrainy (wzrost o 37,8%), Litwy (o 33,7%) i Niemiec (27%), Słowacji (23,2%). Niski wzrost wydatków odnotowano w przypadku przyjezdnych z Wielkiej Brytanii (2,6).

 

Mniej podczas pobytu w Polsce wydają Skandynawowie (o 37,9%), Rosjanie (17,3%), Białorusini (12,5%), mieszkańcy krajów zamorskich (11,8%), i Francuzi (9%)

 

Kto wydaje najwięcej podczas jednego dnia pobytu w naszym kraju?

Liderem w tym rankingu są Rosjanie, których koszt dziennego pobytu wynosi 104 USD. Litwini i Ukraińcy wydają dziennie w Polsce 97 USD.W stosunku do badań przeprowadzonych w I półroczu 2014r. znacznie wzrosły wydatki Słowaków (o 108%), Niemców (o 60%), Litwinów (38,6%) i Ukraińców (o 28,7%). Szczególnie cieszy nas wzrost w przypadku podróżnych z Niemiec. Spadek wydatków mieszkańców Rosji, Białorusi i krajów zamorskich budzi w nas powód do niepokoju.  


Czy wysokość wydatków zależy od celu podróży?

Ogólny wzrost w zakresie wydatków przeciętnych nie znajduje swojego odzwierciedlenia w wielkości wydatków wg deklarowanych celów podróży i miejsca zakwaterowania.Największy spadek w stosunku do badań z roku 2014r. odnotowano w przypadku zdrowotnych celów podróży oraz nocowaniu w pozostałych obiektach.

Mimo to zdrowotne cele wizyty w Polsce wciąż generują największe wydatki. W I półroczu ubiegłego roku było to 842 USD na osobę. Drugie miejsce pod względem ilości wydanych pieniędzy zajmują pobyty w celach służbowych (średnio 518 USD na osobę). Podróżni przyjeżdżający w celach turystycznych podczas obecności w naszym kraju wydają 449 USD na osobę.Odnotowano tendencję wzrostową wydatków osób podróżujących w celach rodzinnych. W porównaniu do ubiegłego roku najmniej wydają osoby przyjeżdżające do kraju w celach tranzytowych.

 


Jak wybór bazy noclegowej wpływa na koszt pobytu w Polsce?

Największe wydatki ponoszą osoby decydujące się na mieszane formy noclegu – 651USD/os. Podróżni nocujący w hotelach i motelach wydają przeciętnie 540 USD, a zwolennicy pensjonatów nieznacznie mniej – 503 USD. Tuż za nimi uplasowały się osoby korzystające z kwater prywatnych. Najniższe koszty pobytu ponoszą podróżni wybierający pola kempingowe i namiotowe. Wydatki tych osób są około 3 razy niższe niż wydatki podróżnych korzystających z noclegów mieszanych.Struktura wydatków podróżnych znacznie różni się od struktury z I poł 2014r.Największe koszty pochłonęły wydatki na potrzeby własne, transport i wyżywienie. Tuż za nimi znajdują się koszty związane z noclegiem.W tym roku więcej wydano na transport (1,8pkt. proc) i wyżywienie (0,7 pkt. proc)

Aż o 6,5pkt. proc spadły wydatki na własne potrzeby.
 

Które dane są najważniejsze z punktu widzenia Hotelarza?

Koszty wizyty w Polsce rosną. Najdroższe okazują się podróże w celach zdrowotnych, biznesowych i turystycznych. Te trzy kategorie powinny być zatem najważniejszymi także i dla Hotelarza. Szczególnie cieszy nas wzrost wydatków sąsiadów – Słowaków, Litwinów, Niemców i Ukraińców. Istnieje szansa, że to mieszkańcy tych właśnie krajów zostawią w Polsce również w I połowie 2016 roku najwięcej pieniędzy. Warto więc zadbać o dobre przystosowanie strony sprzedażowej do wizyt gości z tych państw.