Poznaj gości z zagranicy. Część 1: Kto odwiedził Polskę?

Poznaj gości z zagranicy. Część 1: Kto odwiedził Polskę?

11 lutego 2016PROFITROOM SA

Ile osób odwiedziło Polskę w pierwszej połowie 2015 roku? Z jakich krajów turystów było najwięcej? Przeważały wyjazdy służbowe czy wypoczynkowe? Jak często decydowano się na nocleg w hotelach? Wszystkiego dowiesz się właśnie w tym artykule.

W tym artykule zaprezentujemy dane statystyczne z badań przeprowadzonych przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie w ramach porozumienia zawartego między Ministerstwem Sportu i Turystyki, Narodowym Bankiem Polskim a Głównym Urzędem Statystycznym.


Grupę osób badanych stanowiły osoby nie zamieszkujące w Polsce na stałe. Dużą rolę wśród osób badanych odgrywają obywatele polscy, mieszkający poza granicami kraju.

 

W pierwszej połowie 2015r. odnotowano 37,7mln przyjazdów cudzoziemców – to o 5% więcej niż na początku 2014r. Polskę odwiedziło łącznie 7,78mln turystów – o 4,7% więcej w porównaniu do ubiegłorocznego badania. Większość przyjazdów dotyczyła osób z terenów Unii Europejskiej – odnotowano 29,12mln odwiedzin. Najczęściej mogliśmy liczyć na przyjazdy z Niemiec (15,97mln) i Wielkiej Brytanii (420tys.). Spoza strefy Schengen, najwięcej wizyt odnotowano z Ukrainy (4,68mln). Spośród głównych krajów zamorskich najczęściej odwiedzali nas mieszkańcy USA – w pierwszej połowie tego roku odnotowano 235 tys. przyjazdów.

 

Według danych podawanych przez GUS, coraz więcej cudzoziemców decyduje się na korzystanie z obiektów noclegowych. W pierwszym półroczu 2015r. liczba ta wzrosła o 3,4% w porównaniu do roku ubiegłego. Zwiększyła się także ilość udzielonych noclegów – o 5,7%.

Największe zmiany zaobserwowano w styczniu, lutym, kwietniu i czerwcu.

Wzrost odwiedzających Polskę turystów odnotowano wśród obywateli Hong Kongu (o 37,5%), Chin (28,1%), Portugalii (27,5%), Słowenii (27,4%) i Turcji (21,3%). Chętniej odwiedzali nasz kraj także mieszkańcy Malty, Belgii, Norwegii, Szwecji, Litwy, Szwajcarii, Grecji i Hiszpanii.

 

Cele przyjazdów

W pierwszym półroczu 2015r. aż 40,7% badanych zadeklarowało, że ich głównym celem przyjazdu do Polski były odwiedziny rodziny i znajomych. Znaczną część tej grupy stanowiły osoby mieszkające na co dzień w Niemczech i innych krajach UE.

28,7% osób przyjechało do Polski w ramach wyjazdów służbowych, większość odwiedzających pochodziła z nowych krajów Unii Europejskiej oraz Rosji, Białorusi i Ukrainy.

18,4% badanych to turyści – głównie obywatele tzw. Starej Unii Europejskiej oraz mieszkańcy głównych krajów zamorskich, w tym USA.

 

Tendencja w strukturze przyjazdów wg celów utrzymuje się. Podobnie jak w poprzednim okresie, odnotowano wzrost przyjazdów służbowych i turystycznych oraz nieznaczny spadek odwiedzin. Tak samo struktura ta wygląda w przypadku Niemiec i krajów zamorskich.

 

główne cele przyjazdów

 

Większość badanych przyjeżdżających do Polski w celach służbowych lub pozostałych decydowała się na samolot. Osoby odwiedzające rodzinę lub dokonujące zakupów częściej wybierały inny środek transportu. W przypadku turystów nie zauważono istotnych różnic.

 

W I półroczu 2015r. uległa skróceniu długość pobytu do 5,1 noclegu. Najwięcej podróżnych decydowało się na pobyt od 1 do 3 noclegów (aż 55,9%). Najdłuższe pobyty odnotowano u obywateli krajów zamorskich (średnio 15,8 noclegów)

 

W porównaniu z pierwszym półroczem 2014r, coraz więcej osób przyjeżdżających do Polski korzysta z pakietów zamiast organizować podróż samodzielnie. Więcej osób korzystających z gotowych ofert wybiera samolot, podczas gdy osoby organizujące przyjazd na własną rękę zazwyczaj wybierają inny środek transportu.


turyści zagraniczni

 

Osoby odwiedzające Polskę z pierwszej połowie 2015r. najczęściej nocowały u rodziny i znajomych (46,5%). Na drugim miejscu znalazły się hotele (27,9%). Wybierali je głównie obywatele krajów zamorskich i tzw. Starej UE. Z bazy typu hotelowego korzystało 52,3% turystów badanych na lotniskach.

 

Jakie wnioski wynikają z tego dla Hotelarzy? 

Na podstawie statystyk wiadomo, że stale rośnie liczba osób przyjeżdżających do Polski w celach służbowych i turystycznych. Ponad połowa badanych korzystających z lotniska decyduje się na pobyt w hotelu oraz na wybór pakietu urlopowego zamiast samodzielnej organizacji wyjazdu. Warto rozważyć te dane podczas tworzenia strategii marketingowej hotelu. Być może przydałoby się rozszerzyć ofertę obiektu i przygotować pakiet dla klientów biznesowych albo przygotować tłumaczenie oferty wypoczynkowej w określonym języku obcym?