Jak obniżyć koszty zarządzania wieloma kanałami sprzedaży hotelu?

Jak obniżyć koszty zarządzania wieloma kanałami sprzedaży hotelu?

15 lutego 2018Joanna Kulesza

Sprzedaż wieloma kanałami to efektywny sposób na zwiększenie przychodów hotelu. Niestety wiąże się to z dodatkowym nakładem pracy i czasu, który przekłada się na większe koszty. Skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzenie systemu automatyzującego zarządzanie kanałami sprzedaży typu Channel Manager.

Więcej kanałów oznacza więcej możliwości sprzedaży, ale wiąże się też z kosztem… i wcale nie chodzi tutaj o pieniądze. Prawdziwym kosztem jest nakład czasu i pracy jaki jest potrzebny, aby skutecznie zarządzać wieloma kanałami sprzedaży. 


  • Jak wycenić czas poświęcany na zarządzanie kanałami sprzedaży?


Ręczne zarządzanie wieloma kanałami jest bardzo żmudne i czasochłonne. Przynosi efekt w postaci większej sprzedaży, ale sprawia że pracownicy mają mniej czasu na obsługę gościa, co może przełożyć się na gorsze opinie i spadek sprzedaży w długim okresie. Zakładając, że hotel ma kilka kategorii pokoi, każdy w podziale na 1-os. i 2-os. oraz co najmniej 2 stawki cenowe na każdym portalu istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo błędu podczas ręcznego wprowadzania stawek. Tym samym oferta jest niespójna i pojawiają się telefony “a na stronie x jest taniej”.


Przy ręcznej konfiguracji istnieje także zwiększone ryzyko sytuacji, której każdy hotelarz wolałby uniknąć, czyli “overbookingu”. Sprzedanie większej ilości pokoi niż jest dostępne wiąże się z nakładem pracy po stronie pracowników związanym z koniecznością znalezienia zastępczego noclegu, a czasem także z kosztem finansowym pokrycia różnicy w cenie pokojów. 


  • Jak obniżyć koszty zarządzania wieloma kanałami sprzedaży?


Rozwiązaniem pozwalającymi obniżyć koszty zarządzania różnymi kanałami sprzedaży w hotelu jest system Profitroom Channel Manager (CHM). Skuteczny Channel Manager pozwala:


  1. zautomatyzować procesy zarządzania wieloma kanałami
  2. prowadzić skuteczna politykę cenową
  3. zwiększyć liczbę rezerwacji w obiekcie
  4. poprawić rozpoznawalność marki hotelu
  5. zredukować ryzyko overbookingu


Czas, jaki należy poświęcić na manualne wprowadzanie zmian na każdym z kanałów dystrybucji można zredukować do minimum wprowadzając system CHM. Channel Manager automatycznie aktualizuje ceny i dostępność na wszystkich podłączonych kanałach pozostawiając pracownikom więcej czasu na obsługę gościa. 


W sytuacji całkowitego wyprzedania danego terminu dzięki systemowi CHM jednym kliknięciem można zamknąć sprzedaż na wszystkich kanałach. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnego stresu związanego z overbookingiem i ewentualnych kosztów związanych z przenoszeniem gości.


Channel Manager zwiększa też dostępność obiektu online. Poprzez system CHM wszystkie OTA mogą korzystać z tej samej, zwykle większej, puli niż ręcznie ustawiany allotment na każdym kanale osobno. 


W Profitroom Channel Manager w wersji PRO istnieje opcja importu rezerwacji dokonanych online bezpośrednio do PMS. Takie rozwiązanie oszczędza czas pracy recepcji, a także redukuje możliwość powstawania błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem rezerwacji typu pomyłka w dacie, zdublowane rezerwacje itd.


Prosty i szybki sposób dystrybucji oferty zachęca do szukania nowych kanałów dystrybucji, tym samym dociera do większej ilości zainteresowanych. Używając CHM ma się pełną kontrolę nad tym co jest publikowane, przez co pozytywnie wpływamy na wizerunek obiektu.


  • Chcesz obniżyć koszty zarządzania kanałami sprzedaży Twojego hotelu?


Profitroom Channel Manager to proste narzędzie automatyzujące proces dystrybucji na wielu kanałach sprzedaży hotelu. 


Skontaktuj się z nami, a przedstawimy propozycję Channel Managera dostosowaną do potrzeb Twojego obiektu.