Hotel przyjazny środowisku

Hotel przyjazny środowisku

15 maja 2017Julia Patorska

Nowoczesne przedsiębiorstwo stawiające czoła globalnym wyzwaniom, oprócz dobrze opracowanych metod zarządzania, potrzebuje strategii, która odróżniłaby je od konkurentów. We współczesnym świecie coraz większą rolę zaczynają odgrywać czynniki, które wyróżnią dany produkt lub usługę na tle konkurencji i które konsument, dokonując wyboru, coraz częściej bierze pod uwagę. Do działań, które mogą zaowocować stworzeniem nowych możliwości dla przedsiębiorstw, w tym również w sektorze hotelarskim, zaliczyć można inicjatywy zgodne z ideą modelu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Gospodarka o obiegu zamkniętym (circular economy) jest koncepcją gospodarczą, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w obiegu tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być w największym stopniu zminimalizowane. Dodatkowo istotne jest to, żeby odpady – jeżeli już powstaną – były traktowane jako surowce wtórne. Jej idea w głównej mierze kojarzy się z łańcuchem produkcyjnym. W rzeczywistości koncepcja odwołuje się, a co więcej, znajduje swoich zwolenników również w sektorze usługowym, w tym także w branży hotelarskiej.


Jak to działa?


Model gospodarki o obiegu zamkniętym proponuje szereg działań, które pozwolą zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów, wydłużyć czas użytkowania produktów, uniknąć produkcji zbędnych odpadów oraz wpłynąć na rozwój innowacji.

Hotele poprzez wprowadzenie prostych zmian mogą znacznie obniżyć swoje koszty operacyjne oraz wpłynąć na ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zużycia zasobów czy produkcji odpadów.

Przykładem takich działań w branży hotelarskiej mogłoby być korzystanie ze źródeł energii odnawialnej czy implementacja efektywnej strategii zarządzania odpadami, ze szczególnym naciskiem na minimalizację odpadów spożywczych oraz ich wtórne wykorzystanie do produkcji energii.

 

Aby zminimalizować ilość odpadów powstających z produktów jednorazowego użytku, łazienki hotelowe powinny być wyposażone w dozowniki do środków czystości oraz w ręczniki wielokrotnego użytku. Materiały promocyjne w formie papierowej należałoby zastąpić reklamami wyświetlanymi na pokojowym odbiorniku telewizyjnym, zaś w bufetach hotelowych powinny zagościć regionalne, ekologiczne produkty, co wpłynęłoby pozytywnie nie tylko na zmniejszenie ilości odpadów, ale również na ograniczenie emisji dwutlenku węgla z transportu. Wsparciem dla ekonomii współdzielenia – jednej z gałęzi gospodarki o obiegu zamkniętym – byłyby ogólnodostępne informacje dotyczące rozkładów jazdy transportu publicznego, z którego mogą korzystać goście hotelu. 

 

Kolejną istotną kwestią są materiały z jakich wykonane jest hotelowe wyposażenie, takie jak pościel czy butelki na napoje. Ważne by były jak najbardziej naturalne, aby ułatwić procesy ich recyklingu i odzysku.

 

Działania optymalizacyjne takie jak wymiana oświetlenia na LED-owe, zainstalowanie czujników ruchu, pozwalających zmniejszyć konsumpcję energii, wprowadzenie systemu, w którym klient decyduje o częstości prania pościeli i ręczników, monitorowanie przepływu wody oraz zamknięcie jej obiegu, filtrowanie wody do picia i serwowanie jej w karafkach wielokrotnego użytku znacznie wpłynęłyby na obniżenie kosztów ponoszonych przez hotele.

Nieodzownym elementem prawidłowego funkcjonowania takiego wewnętrznego ekosystemu są również szkolenia pracowników w zakresie świadomości środowiskowej.


Od czego zacząć?


Działania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym mogą być prowadzone na różnych poziomach i są uzależnione od wielu czynników definiujących możliwości ich wdrożenia. W celu zastosowania rozwiązań circular economy, we wstępnym etapie prac, konieczne jest określenie dojrzałości przedsiębiorstwa. Należy wziąć pod uwagę obecne dostosowanie strategii zrównoważonego rozwoju do strategii rozwoju firmy, zgodność działań z regulacjami czy nacisk hotelu na innowacje i nowe inicjatywy.

Kolejnym krokiem jest identyfikacja stosowanych rozwiązań na poziomie całego łańcucha wartości firmy. Konieczne jest zatem zmapowanie obszarów, w których organizacja może poszukiwać nowatorskich sposobów wdrożenia gospodarki w obiegu zamkniętym. Obszary te rozciągają się od wewnętrznego funkcjonowania firmy, poprzez jej produkty i usługi, aż po komunikację z rynkiem. Taka analiza może stanowić punkt wyjścia do skutecznego wykorzystania kluczowych szans w obrębie gospodarki o obiegu zamkniętym, np. we współpracy z partnerami hotelu.


Dlaczego warto?


W Polsce mamy już kilka hoteli działających zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Te z nich, które posiadają najbardziej zaawansowaną strategię i wyróżniają się  swoim podejściem do „gościnności przyjaznej środowisku” zostały nagrodzone certyfikatem Ecolabel. 


Pierwszymi obiektami hotelarskimi w Polsce, które nagrodzono tym wyróżnieniem, były już w 2014 roku Hotele Scandic. Ich pokoje wyposażono w rozwiązania pozwalające ograniczyć ilość generowanych odpadów, ograniczono zużycie prądu dzięki najnowszym technologiom, a obieg wody zoptymalizowano w maksymalny sposób poprzez kontrolowanie zużycia i filtrowanie.

Europejscy liderzy branży hotelarskiej wyznaczają kierunki zmian stosując zrównoważone rozwiązania oparte o ideę green hospitality.

Poprzez zastosowanie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym hotele mogą wyróżnić się na tle konkurencji oraz wykazać swoje zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju, na które współcześni konsumenci są coraz bardziej wrażliwi i które, coraz częściej, uwzględniają w swoich wyborach. Doskonałą zachętą w kierunku zmian będzie również ocena korzyści ekonomicznych oraz środowiskowych płynących z wdrożenia poszczególnych rozwiązań.

 

Więcej informacji na temat trendów w hotelarstwie dostępnych jest w raporcie „Hotel Marketing & Technology Trends 2017”, przygotowanym przez ekspertów Profitroom przy współpracy z firmą doradczą Deloitte. Link: www.profitroom.pl/trendy