Harmonogram płatności rozwiązaniem na wysokie przedpłaty

Harmonogram płatności rozwiązaniem na wysokie przedpłaty

17 listopada 2017Filip Warguła

Rezerwując długie pobyty lub pakiety pobytowe goście często zobligowani są do uiszczenia przedpłaty, której wysokość niejednokrotnie może być powodem rezygnacji z dokonania rezerwacji. Co więcej, dzienne limity transferów (na karcie jak i na koncie bankowym) mogą niestety uniemożliwić dokonanie wysokich przedpłat na wybraną ofertę. Mając na uwadze, iż płatności online stanowią aż 56% wybieranych form płatności w Profitroom Suite, uruchomiliśmy nową funkcjonalność, która umożliwia gościom dokonanie przedpłaty w dogodnych transzach.

Jak uruchomić harmonogram przedpłat?


Zaloguj się do Profitroom Suite. Wybierz z menu Ustawienia, następnie System rezerwacyjny > Warunki rezerwacji > Profile. Kliknij Dodaj nowy i wybierz Rezerwacja z harmonogramem przedpłat.Wyświetlony zostanie widok edycji nowego profilu. W sekcji harmonogram przedpłat możesz ustawić progi harmonogramu.Po zapisaniu nowego profilu, należy go przypisać do wybranych ofert. W tym celu wybierz z menu Zarządzanie sprzedażą, a następnie Oferty. Wyświetlona zostanie lista Twoich aktywnych ofert. Kliknij ofertę, w której chcesz przypisać nowy profil. Z listy Warunki rezerwacji wybierz dodany profil, a następnie kliknij Zapisz.Goście rezerwujący pobyt w takiej ofercie będą dokonywali przedpłat według utworzonego harmonogramu.


Najczęściej zadawane pytania


Jaka kwota przedpłaty jest wymagana od gościa podczas dokonywania rezerwacji z harmonogramem przedpłat?


Gość powinien opłacić wartość określoną w pierwszym progu harmonogramu.


Czy wartość pierwszej przedpłaty się zwiększa, jeśli rezerwacja jest dokonywana później niż określono w pierwszym progu harmonogramu?


Tak. System rezerwacyjny sumuje wartości wielu progów w przypadku późnego dokonywania rezerwacji.


Czy mogę ustawić harmonogram płatności, aby ostatnia płatność była dokonywana przez gościa na miejscu?


Tak. Jeżeli w ostatnim próg harmonogramu podano mniej niż 100% przedpłaty, system rezerwacyjny automatycznie potraktuje brakującą wartość jako kwotę do zapłaty na miejscu.


W jaki sposób gość będzie mógł dokonać kolejnych przedpłat?


Na kilka dni przed upłynięciem terminu płatności system automatycznie wyśle do gościa wiadomość mailową z przypomnieniem o płatności. Taka wiadomość będzie zawierać link do systemu rezerwacyjnego, w którym gość będzie mógł dokonać przedpłaty.


Co się stanie jeśli gość nie dokona płatności w wyznaczonym terminie?


Dzień po przekroczeniu terminu płatności gość otrzyma wiadomość mailową z prośbą o niezwłoczne uregulowanie należności.


Skąd będę wiedział, że gość nie dokonał płatności w wyznaczonym terminie?


Do hotelarza wysyłana jest wiadomość mailowa z informacją o rezerwacji z zaległą płatnością. Dodatkowo w Profitroom Suite na liście rezerwacji znajduje się zakładka do sprawdzenia, w której wyświetlane są rezerwacje z przeterminowaną płatnością. W szczegółach danej rezerwacji znajdują się szczegółowe informacje o płatnościach.


Czy nie opłacona rezerwacja automatycznie się anuluje?


Nie. Jeżeli mimo kontaktu hotelarza gość nie będzie chciał dokonać płatności, rezerwację można ręcznie anulować poprzez kliknięcie przycisku anuluj w widoku szczegółów rezerwacji w Profitroom Suite.


Po jakim czasie rezerwacje są automatycznie ukrywane z listy “do sprawdzenia”?


Rezerwacje, w których minął termin przyjazdu są automatycznie ukrywane z liście “do sprawdzenia”. 


Podsumowanie


Wprowadzona funkcjonalność płatności według harmonogramu umożliwia hotelarzom zabezpieczenie rezerwacji wyższą przedpłatą. Aspekt szczególnie istotny, gdy zawarte w pakiecie atrakcje wymagają od hotelu poniesienia dodatkowych kosztów. Jednocześnie nowe warunki płatności umożliwiają potencjalnym gościom wpłacenie wymaganej kwoty w niższych transzach.