Europejski rynek hotelarski w świetle ostatniego raportu HOTREC

Europejski rynek hotelarski w świetle ostatniego raportu HOTREC

20 września 2016Katrzyna Lyjak

Ostatnie miesiące przyniosły wiele rozbieżności na rynku hotelarskim w Europie. W poszczególnych państwach zaobserwowano wyraźny wzrost obłożenia hoteli, w innych jego spadek. Ogólne wyniki okazały się jednak korzystne w skali kontynentu, głównie dzięki sytuacji na Półwyspie Iberyjskim, w Polsce oraz w Grecji.

W Europie przychód na jeden dostępny pokój (RevPAR) wzrósł o 1,5% w stosunku do lipca 2015. Wskaźnik obłożenia zanotował mały spadek (-1,0 pkt), jednak wzrost napędza wysokość średniej dziennej ADR, która wynosi aż 2,8%. W przeciwieństwie do ubiegłego miesiąca niemal wszystkie kategorie hoteli odnotowały wzrost RevPARs; wyjątkiem są hotele dwugwiazdkowe, których sytuacja nie uległa zmianie oraz hotele pięciogwiazdkowe – w ich przypadku nastąpił silny spadek obłożenia (-4,5 pkt) i spadek RevPAR (-6,4%).Źródło: MKG – HOTREC Report 2016 07 July


Podczas minionego sezonu letniego, niektóre kraje znacząco wyróżniły się na tle innych europejskich destynacji. Były to w szczególności: Polska – RevPAR wzrósł o 22,2%, Hiszpania (+ 17,4%), Grecja (+ 17,4%) i Portugalia (+ 10,5%). Na Półwyspie Iberyjskim i w Grecji wciąż obserwuje się napływ turystów. Ze względu na zagrożenie terrorystyczne nastąpiło przeniesienie gości ze śródziemnomorskich miejsc dotkniętych atakami w ostatnich miesiącach (Turcja, Riwiera Francuska, Egipt). W międzyczasie Włochy zanotowały niewielki spadek w stosunku do RevPAR z 2015, kiedy to miały miejsce największe eventy w tym kraju: Expo Milano oraz Biennale di Venezia. Wbrew przewidywaniom Brexit nie miał większego wpływu na Wielką Brytanię – RevPAR wzrósł o 6,6% przy stałym kursie waluty (GBP / EUR 2016). Z kolei Niemcy zanotowały umiarkowaną tendencję wzrostową: wskaźnik RevPAR wzrósł w lipcu o 0,9% (ale aż o 4,5% od początku roku).Źródło: MKG – HOTREC Report 2016 07 July


W tym miesiącu Belgia zaobserwowała spadek wydajności hoteli – RevPAR obniżył się o 15,8% z powodu niskiej frekwencji (-10,9 punktu). Z kolei Francja dotknięta w ostatnim czasie atakami terrorystycznymi odnotowała spadek napływu turystów aż o 5,4,% w stosunku do ubiegło roku. W pierwszych 7 miesiącach tego roku zarówno Francja i Belgia odnotowały spadek RevPAR o 4,1% i 13,0% w porównaniu do tego samego okresu w roku 2015. Kraje te dotknięte są stałym poczuciem niepewności, a brak bezpieczeństwa to jeden z głównych powodów rezygnacji turystów z wypoczynku w danej lokalizacji. 


Z drugiej strony Hiszpania oraz Polska odnotowały dwucyfrowy wzrost swoich RevPAR o 15,0% i 11,8%. Holandia i Portugalia również znajdują się w niezwykle korzystnej sytuacji: ich RevPARs podniósł się o 9,1% i 8,4%.


Rynki na całym kontynencie europejskim wydają się osiągać pewną stabilność, jednak wciąż wielki wpływ ma na nie sytuacja społeczno-polityczna danego kraju.


Informacje o badaniu


Raport przedstawia wyniki dotyczące marek hotelowych w Europie. Próba składa się w sumie ponad 6500 hoteli, co daje łączną liczbę ponad 800.000 pokoi. Podział według segmentów przedstawia się następująco: 30% hoteli ekonomicznych, 30% średniej klasy hoteli i 40% ekskluzywnych obiektów.

Hotele są klasyfikowane według systemu gwiazdkowego: od 1 * do 5 *. 

Do kategorii hoteli sieci korporacyjnych obiekty są przydzielane indywidualnie, w zależności od MKG ekspertyzy rynku hotelarskiego i odzwierciedlają klasyfikację "wprowadzanie do obrotu" w uzupełnieniu do oficjalnego systemu ocen (y) kraju. Dane statystyczne o podziałach globalnej podaży zostały pobrane z bazy MKG oraz pozyskane dzięki uprzejmości  instytucji hotelarskich. 


Słowniczek


  • Obłożenie: Liczba sprzedanych pokoi podzielona przez liczbę dostępnych pokoi
  • Średnia stawka dzienna: Przychody podzielone przez liczbę sprzedanych pokoi
  • RevPAR: Stopień wykorzystania x średniej dziennej ceny lub pokój podzielony przez przychody dostępnych pokoi
  • Dostępne pokoje: Pojemność x liczba dni roboczych (w ciągu miesiąca)
  • Sprzedaż pokoi: Pojemność x liczba dni roboczych x Obłożenie
  • Przychody z wynajmu pokoju: przychody wyrażone bez podatku VAT (z wyłączeniem innych rodzajów dochodów, takich jak żywność i napoje, itp)


Raport pozyskany trafił do Profitroom dzięki Izbie Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, która należy do organizacji HOTREC. Dziękujemy!